Quars d’una

Any 2012. Any 2013. Any 2014. Barcelona. Un punt de trobada de quatre noies amants de l’art, la joieria i la vida. En el taller de la Massana aprenem a veure la joieria des d’un punt de vista atrevit i contemporani, mentre rialles i llargues converses ens uneixen de manera natural. Ara, nosaltres, Sandra Llusà, Maria Diez, Clara Niubò i Carla Garcia formem el grup Quars d’una.

Les ganes d’ interrelacionar els nostres llenguatges i recorreguts ens han portat a crear aquest projecte comú, aquesta plataforma de creació que no vol sentir-se limitada per les necessitats d’un mercat, i que pretén gaudir de la llibertat que ens proporciona haver estat estudiants. Aquesta llibertat que esdevé passió per l’ofici, intentant no recaure en grans debats, sinó treballar des de la diversió i experimentació.

Año 2012. Año 2013. Año 2104. Barcelona. Un punto de de encuentro de cuatro chicas amantes del arte, la joyería y la vida. En el taller de la Massana aprendemos a ver la joyería desde un punto de vista atrevido y contemporáneo, mientras risas y largas conversaciones nos unían de manera natural. Ahora, nosotras, Sandra Llusà, Maria Diez, Clara Niubò y Carla Garcia formamos el grupo Quars d’una.

Las ganas de interrelacionar nuestros lenguajes y recorridos nos han llevado a crear este proyecto común, esta plataforma de creación que no quiere sentirse limitada por las necesidades de un mercado, y que pretende disfrutar de la libertad que nos proporciona haber sido estudiantes. Esta libertad que se transforma en pasión por el oficio intentando no caer en grandes debates, sino trabajar desde la diversión y la experimentación.

 

QUI FORMA PART DEL COL·LECTIU QUARS D’UNA?                                                      ¿QUIÉN FORMA PARTE DEL COLECTIVO QUARS D’UNA?

SANDRA LLUSÀ

_MG_9745R

La Sandra, estudiant de filosofia va donar un tomb a la seva carrera buscant allò que la fes somriure. Graduada en escultura i joieria artística ha trobat un lloc on els seus pensaments i sentiments s’uneixen per poder mostrar-los als altres. Recalca els detalls de les paraules, observa les coses que la gent no veu. Les protegeix, les engrandeix, les admira, igual que les coses petites que li dóna la vida. Reflexiva amb les delicades passes que dóna, i no és d’estranyar que les seves peces siguin una finestra d’aquesta manera de ser.

Sandra, estudiante de filosofía dio un vuelco a su carrera buscando aquello que la hiciese sonreír. Graduada en escultura y joyería ha encontrado un sitio en el que sus pensamientos y sentimientos se unen para poder mostrarlos a los demás. Recalca los detalles de las palabras, observa las cosas que la gente no ve. Las protege, las ensalza, las admira, igual que las pequeñas cosas que le da la vida. Reflexiva con los delicados pasos que da no es de extrañar que sus piezas sea una ventana de esta manera de ser.

MARIA DIEZ SERRAT

_MG_9576BR

La Maria, arquitecte, sentia certa frustració al no poder realitzar allò que projectava. D’aquesta manera va descobrir la joieria, on les seves mans parlen per ella, on l’esponteneïtat dels moviments recullen els seus pensaments. L’equilibri, és allò que busca, tant en la seva vida personal com artística. Combina la responsabilitat i la diversió, la realització del “Jo” amb una enorme generositat i les seves composicions reflexen l’afany de trobar aquesta harmonia entre idees contradictòries: el caos i l’ordre, la llum i la foscor, el món abstracte i el món figuratiu…

Maria, arquitecto, sentía cierta frustración al no poder realizar aquello que proyectaba. De esta manera descubrió la joyería, en donde sus manos hablan por ella, donde la espontaneidad de sus movimientos recogen sus pensamientos. El equilibrio es aquello que busca, tanto en su vida personal como artística. Combina la responsabilidad y la diversión, la realización del “Yo” con una enorme generosidad y sus composiciones reflejan el afán de encontrar esta armonía entre ideas contradictorias: el caos y el orden, la luz y la oscuridad, el mundo abstracto y el mundo figurativo.

CLARA NIUBÒ

_MG_9209bR

La Clara, la seva experiència en disseny de producte li ha ensenyat que la perfecció i la funcionalitat han de ser en qualsevol creació. Per altra banda, les seves aquarel·les la introdueixen en mons de taques de colors vius.  Amant del present, es deixa guiar per al que sent en “l’ara” que no es repetirà. Doncs vola per aquest paradís de color combinant el millor que li han ofert les disciplines provades i la seva manera d’entendre la vida. El positivisme i l’alegria, el color i l’atreviment són característiques que podrien parlar tant de les seves peces, com d’ella mateixa.

Clara, su experiencia en diseño de producto le ha enseñado que la perfección y la funcionalidad tienen que estar presentes en cualquier creación. Por otro lado, sus acuarelas la introducen en mundos de manchas de colores vivos. Amante del presente se deja guiar por lo que siente en el “ahora” que no se repetirá. Vuela por este paraíso de color combinando lo mejor que le han ofrecido las disciplinas probadas y su manera de entender la vida. El positivismo y la alegría, el color y el atrevimiento son características que podrían hablar tanto de sus piezas como de ella misma.

CARLA GARCIA DURLAN

_MG_9743C

La Carla, la carrera de disseny gràfic no n’era prou, la necessitat de treballar amb les mans i explotar la seva creativitat fa que sigui capaç de superar qualsevol repte artístic que se li passi per davant. Polifacètica i gens poruga, deixa que les pinzellades de colors lluitin a les seves peces i pintures, mostrant aquest atreviment i espontaneïtat que la caracteritza. Un conjunt de casualitats fa que descobreixi la joieria i aquest món li permet unir la il·lustració i la pintura amb nous materials, inventant noves tècniques per tal d’utilitzar el que es mou sobre la taula i transmetre el que vol.

Carla, la carrera de diseño gráfico no era suficiente, la necesidad de trabajar con las manos y explotar su creatividad hace que sea capaz de superar cualquier reto artístico que se le cruce por delante. Polifacética y nada miedosa, deja que las pinceladas de colores luchen en sus piezas y pinturas, mostrando ese atrevimiento y espontaneidad que la caracteriza. Un conjunto de casualidades hace que descubra la joyería y este mundo le permite unir la ilustración y la pintura con nuevos materiales, inventando nuevas técnicas con el fin de utilizar lo que se mueve por la mesa y transmitir lo que desea

13 comentarios en “Quars d’una

  1. anita dijo:

    Quina il·lusió veure projectes tan bonics que neixen de les relacions humanes i de la necessitat d’enfocar la vida des de la creativitat!!! Felicitats i bona vibra!!!!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s